Кръговата икономика и какво знаем за нея

Основни принципи на кръговата икономика

Кръговата икономика се основава на три принципа: елиминиране на отпадъците и замърсяването, циркулация на продуктите възможно най-дълго време и обновяване на природата. Ето как я определят експертите от фондацията на Елън Макартър, чиято основна цел е да спомогне за по-бързо преминаване на света към кръговата икономика.

Елиминирайте отпадъците и замърсяването

Първият принцип на кръговата икономика е премахването на отпадъците и замърсяването.
В момента нашата икономика работи по модела вземам-правя-прахосвам. Тоест вземаме суровини от Земята, изработваме някакви предмети или продукти от тях и накрая ги изхвърляме.
Голяма част от тези отпадъци се озовават в сметища или инсинератори и се губят.
Тази система не може да работи в дългосрочен план, защото ресурсите на нашата планета са ограничени.
Кръговата икономика обаче има за цел да създаде система, в която тези отпадъци чрез по-малко вредна производствена система и прилагане на рециклиране с глобален обхват.

Проблемът (и решението) започва с дизайна

За много продукти на пазара няма път напред след тяхното използване. Вземете например пакет чипс. Тези пластмасови опаковки са съставени от много материали и не могат да бъдат повторно използвани, рециклирани или компостирани, така че в крайна сметка се оказват отпадъци. За продукти като тези, изхвърлянето им на сметище е предопределено. Те са проектирани да бъдат за еднократна употреба.

Въпреки че понякога изглежда, че отпадъците са неизбежни в определени ситуации, те всъщност са резултат от избор на дизайн. В природата няма отпадъци, това е понятие, въведено от нас, хората. От малки, краткотрайни продукти, като опаковка от чипс, до привидно постоянни структури като сгради и пътища, икономиката е пълна с неща, които са проектирани, без да е зададен въпросът: Какво се случва с това в края на живота му?

От линейни към кръгови

Като променим начина си на мислене, можем да третираме отпадъците като дефект в дизайна. Специфичното за всеки дизайн в кръговата икономика е, че материалите се завъртат отново в икономиката в края на тяхната употреба. Така ние правим линейната система вземане-направяне-отпадък кръгова.

Животът на много продукти може да бъде удължен като те се споделят, използват повторно, ремонтират, обновяват, преработват и, в краен случай, рециклират. Храни и други биологични материали, които са безопасни за връщане в природата, могат да регенерират земята, като подхранват производството на нови храни и материали.


Накарайте продуктите да циркулират

Вторият принцип на кръговата икономика е продукти и материали да се “завъртят” възможно за най-дълго време.
Това означава запазване на вече използваните материали, след тяхната употреба, като компоненти или суровини.
По този начин те няма да се превърнат в отпадъци. Има много начини, по които продуктите и материалите могат да бъдат поддържани в обращение, но основните са два – технически и биологичен цикъл.
В техническия цикъл продуктите се използват повторно, ремонтират, преработват и рециклират.
В биологичния цикъл биоразградимите материали се връщат на земята чрез процеси като компостиране и анаеробно разлагане.


Обновяване на природата

Третият принцип на кръговата икономика е да се регенерира природата.
Преминавайки от линейна към кръгова икономика, ние подкрепяме естествените процеси и оставяме повече място за природата да процъфтява.
Вместо непрекъснато да деградираме природата, ние изграждаме природен капитал, използваме селскостопански практики, които позволяват на природата да възстанови почвите и да увеличи биоразнообразието, връщайки биологични материали на земята.
В момента повечето от тези материали се губят след употреба и земята, използвана за отглеждането им, в края тя е изчерпана от хранителни вещества.
Ако преминем към регенеративен модел, започваме да подражаваме на природните системи, тъй като в природата няма отпадъци.
В крайна сметка, когато листо падне от едно дърво, то храни гората.
Made on
Tilda