Кръговата икономика и какво знаем за нея

Кръговата икономика е нов начин на мислене

Целта е максимално дългото използване на продуктите и природните ресурси. Досегашният линеен модел разчиташе на агресивно добиване и използване на ресурсите за производство на продукти, които след употреба се превръщат в боклук.

Днес линейната икономика вече не работи нито за бизнеса, нито за хората, нито за околната среда, защото ресурсите са ограничени и труднодостъпни, добивът на суровини и производството на стоки се нуждаят от големи количества енергия, като същевременно водят до изхвърлянето на големи количества отпадъци. Всичко това води до замърсяване на природата и прахосване на суровините.

Ако човечеството продължава да използва ресурсите по начина, по който сме свикнали досега, към 2050 година ще ни бъдат нужни ресурсите на три планети като Земята.

По данни на Европейската статистическа служба към 2018 г. добивната промишленост и производството са отговорни общо за 37.2% от отпадъците в ЕС. Данни на Програмата на ООН за околната среда сочат, че секторът за добив на ресурси причинява 50% от въглеродните емисии в глобален план, както и 80% от загубата на биологично разнообразие. Производството на материали, които се използват ежедневно, генерира около 45% от емисиите в ЕС. Същевременно годишно в съюза се изхвърлят повече от 2,5 милиарда тона отпадъци.
Made on
Tilda