Кръговата икономика и какво знаем за нея

Кръговата икономика и какво знаем за нея

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите с тяхното възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране.

Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, да могат да продължат да се използват по друг начин. Това може да се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци.

Кръговата икономика е алтернативно решение на сегашната линейна икономика, която се основава на мисленето "вземи, направи, използвай и изхвърли". Моделът, който тя следва се основава на принципите на елиминиране на отпадъците и замърсяването, запазване на продуктите и материалите в употреба възможно най-дълго време и възстановяване на природните системи.

Кръгът е вечният символ на безкрайността, на съвършенството и единството. Той е онова, което свързва вчера, днес и утре, и няма определено начало или край. И най-общо казано, кръговата икономика е цикълът на отговорно и рационално използване на природните ресурси и материали по такъв начин, че когато продуктът изпълни своята мисия, да продължи да живее живота си отново и отново.

Кръговостта се води в няколко посоки с идеята накрая отново да отиде в изходната позиция. Кръгът изглежда така - дизайн - производство - използване - повторно използване - рециклиране и обратно.

Вероятно няма човек, който не е чувал за кръговата икономика, но едва ли всеки разбира какво означава това. Всъщност ние вече ежедневно прилагаме тази идея на практика: като споделяме превоз с други хора, като събираме отпадъци разделно, като не се презапасяваме с храна или дрехи, които след това бързо изхвърляме.
Made on
Tilda